Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató
 
1. Általános rendelkezések
Vállalatunk nagy figyelmet fordít a honlapját meglátogató ügyfelek személyes adatainak védelmére. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül az információ kérés kitöltésével vagy az ott található e-mail címek használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje. A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”) által előírt rendelkezéseit.
 
2. Adatkezelő adatai
A Vállalat (a továbbiakban Adatkezelő), adatkezelőnek minősűl a Honlapon keresztűl megadott személyes adatokkal szemben, melyet minden esetben kifejezetten a célnak megfelelően, a személyes adatok védelmére nagy figyelmet fordítva, a jelen tájékoztatóban meghatározott keretek között kezel.
Telefon: 0266-218.348
Cím: 535600 Székelyudvarhely, Rákoczi Ferenc u., 124 szám, Hargita megye
 
3. A kezelt adatok köre és célja
A http://eurato.ro/informacio-keres oldalon az Információ kérés kitöltése során, önkéntesen megadott adatok a következők lehetnek:
  • azonosításhoz szükséges adat: „Név”, „Vállalkozás”, melyet a kapcsolatba lépés folyamán az Ön azonosítása érdekében kezelünk
  • elérhetőségi adatok: „E-mail”, „Telefonszám”, mely a kapcsolatfelvétel illetve kapcsolattartás lebonyolításához szükséges. Az Ön kifejezett kérelme nélkül, a megadott e-mail címet nem használjuk fel kereskedelmi kommunikáció érdekében
  • bármilyen más Ön által megadott személyes adat az „Üzenet” doboz kitöltése során, mely szükséges lehet az Ön kérdése/kérése megválszolása érdekében
 
4. Az adatkezelés jogalapja
A fent említett adatokat az Ön kérdésének/kérésének megválaszolása, illetve a felhasználók megfelelő informálása érdekében kezeljük. Ezáltal az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő arra vonatkozó jogos érdeke, hogy a Honlap látogatói számára megfelelő tájékoztatást és segítséget tudjon nyújtani.
 
5. Külső szolgáltatások nevesítése
Az adatkezelő nem értékesíti a gyűjtött adatokat. Az adatok továbbítása a következő esetekre korlátozódik:
  • az Ön által megadott személyes adatokat a Vállalat a szervezetén belül, kizárólag olyan szervezeti egységhez továbbítja, amelynek törvényben vagy belső szabályozó eszközben foglalt feladatainak ellátásához azok szükségesek. A személyes adatok a Vállalat egyes szervezeti egységei között is csak a meghatározott feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig továbbíthatók
  • a román nemzeti törvényeknek vagy más alkalmazandó előírásoknak megfelelően, az adatok címzettjei a bűnüldöző vagy egyéb kormányzati szervek lehetnek.
 
6. Mennyi ideig tároljuk az adatokat?
  • Az Ön által megadott személyes adatok a felsorolt célok teljesítése után törlésre kerülnek.
  • A szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, jogszabályban előírt kötelezettségnek megfelelően 5 éven belül töröljük rendszerünkből.
 
7. Az érintett jogai.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Európai Unió 2016. évi 679-es számú Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) előírásainak megfelelően, személyes adataival kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja: hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés), helyesbítéshez való jog (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása), törléshez való jog, az adatok kezelésének korlátozása, bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése, tiltakozás a személyes adat használata ellen )fényképet vagy videófelvételt illetően), iletve joga van panaszt benyújtani az Adatkezelőnek vagy a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnak vagy Bírósághoz fordulni.
 
8. Elérhetőség
Az adatkezeléssel kapcsolatban észrevételeit, panaszait a következő elérhetőségekre várjuk:
Postacím: 535600 Székelyudvarhely, Rákoczi Ferenc u., 124 szám, Hargita megye
Telefon: 0266-218.348
 
A Nemzeti Adatvédelmi Hatóság elérhetőségei a következőek: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 1. szektor, Bukarest, Románia, postakód 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Jelen dokumentum utolsó frissítésének időpontja: 2018.10.09.
 
Nincsenek termékek
Eurato R.T. © 2019 Minden jog fenntartva Fejlesztő: Maxweb