Înştinţare importantă

Ştiri 2015. Ianuarie 25. Duminică
 
     Aducem la cunoștința clienților, colaboratorilor și tuturor operatorilor de echipamente frigorifice, aer condiționat și pompe de căldură, care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, că în conformitate cu cerințele:
  • Regulamentului (CE) Nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului,
  • Regulamentului (CE) Nr. 303/2008 al Comisiei,
  • Regulamentului (CE) Nr. 307/2008 al Comisiei,
societatea noastră EURATO S.A. a fost certificată și personalul a fost instruit și certificat în vederea:
  • instalării, asigurării serviciului, întreținerii, recuperării sau scoaterii din funcțiune a echipamentelor enumerate mai înainte;
  • verificării în vederea detectării scurgerilor ale echipamentelor mai sus menționate;
  • recuperării/reutilizării gazelor fluorurate cu efect de seră.
 
     Vă rugăm să aveți în vedere următoarele prevederi ale Regulamentelor:
  • de la 01.01.2015 toți operatorii echipamentelor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră în cantitate mai mare de 3 kg au obligația să întocmească Registrul echipamentului completat cu toate datele cerute de Regulamente;
  • operatorii de echipamente care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, în funcție de cantitatea încărcăturii, se asigură că echipamentele sunt verificate periodic în vederea scurgerilor și consemnează efectuarea lucrărilor în Registrul echipamentului;
  • începând cu data de 01.01.2015 operațiunile de instalare, întreținere, service ale echipamentelor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră, detectare a scurgerilor, recuperarea, reutilizarea a gazelor fluorurate cu efect de seră, pot fi efectuate numai de către persoane instruite și certificate. Numele persoanei de execuție și numărul certificatului acesteia trebuie menționate în Registrul echipamentului;
  • produsele și echipamentele care intră sub incidența Regulamentelor trebuie identificate printr-o etichetă conținând elementele specificate în Regulamentul (CE) Nr. 1494/2007 al Comisiei.
 
     Ca agent economic certificat, dispunând de personal instruit și certificat vă stăm la dispoziție pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor și respectarea cerințelor legislației în vigoare.
Înapoi
Eurato S.A. © 2019 Toate drepturile rezervate. Developer: Maxweb